BİR GÖNÜL DERNEĞİ

Ayrıntılı bilgi ve telefonla başvuru için:
0 507 077 81 32
0 216 912 18 19

Online müracaat için web adresi: 
sancaktepeiho.meb.k12.tr


PROGRAM ADRESİ: 
ÖZEL AKMESCİD ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Osman Gazi Mah. Atayolu Cad.  
Duygu Sk. No: 9 
Sancaktepe / İSTANBULHÂFIZLIK 
HAZIRLIK EĞİTİMİ TARİHLERİ
Başlama Tarihi
03 Temmuz 2017
Bitiş Tarihi
28 Ağustos  2017

Kalbî Teşekkürlerimizle...
Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde her türlü desteği ve imkânı esirgemeden cömertçe sunan, yurt binamızın, imam-hatip ortaokulu ve imam-hatip lisesi binalarımızın yerlerini tahsis eden değerli Sancaktepe Belediye Başkanımız İsmail ERDEM Bey’e, seçkin kadrosuna; yine desteklerini esirgemeyen değerli kaymakamımız Adnan ÇAKIROĞLU Bey’e; değerli ilçe Millî Eğitim Müdürümüz Hüseyin AYDOĞDU Bey’e ve bu çalışmanın öncülüğünü yapan Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif YILMAZ Bey’e,  Sancaktepe İmam-Hatip Ortaokulu ve Bir Gönül Derneği olarak bütün imam-hatip gençliği adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 


SORALIM KENDİMİZE:
• Allâh’ın sana emânet olarak ihsân ettiği evlâtlarına, bugün terbiye ve âdâb olarak ne öğrettin? Allah ve Rasûlü’nün aşkını, vatan ve millet sevgisini onların gönüllerine aşılayabildin mi?
• Yarın seni temsil edecek, senin devam eden parçan olacak evlâtlarına İslâm şahsiyeti kazandırabilmek için bugün neler yaptın?

HÂFIZLIK PROJESİNDE GAYEMİZ

Medeniyetimizin temelinde iki mukaddes emânet var: 
• Kur’ân-ı Kerim ve
• Peygamber Efendimiz... 
Biz; bu iki emânete sahip çıktıkça varız, biriz, diriyiz. 
Tarih boyu bu sebeple millî ve mânevî düşmanlarımız daima bu iki emâneti bizim ve nesillerimizin elinden almaya çalıştılar. 
“Bu Kur’ân’ı, bu milletin elin­den almadıkça, onlara hükmedemeyiz!” itirafında bulundular. 
Bu da gösteriyor ki;
Hazret-i Kur’ân’ı ve onu bize getiren Hazret-i Peygamber Efendimiz’in sünnet-i seniyyesini yeniden elimize almadıkça, gönlümüze nakşetmedikçe ve başımıza tâc etmedikçe; tarihimizdeki kuvvet ve kudrete sahip olmamız, dünyaya rahmet ve adâlet tevzî eden şanlı ecdâdımızın yoluna dâhil olabilmemiz mümkün değil!..
Dolayısıyla;
Sancaktepe İmam Hatip Ortaokulu Hâfızlık Projemizin gayesi: Kur’ân ve Sünnet ekseninde yetişerek, son din İslâm’ın, bu cennet vatanın ve bu al bayrağın tarihî mes’ûliyetini yarınlara ve ebediyete taşıyacak bir nesil inşâsı. 
Hâfız olarak Kur’ân’ı gönlüne nakşeden ve;
Osman Gazî gibi Kur’ân’a hürmetli,
Yavuz Sultan Selim gibi mukaddes emânete sahip çıkan,
Akşemseddin yürekli,
Fatih bilekli bir nesil...
İstikbâlin vatan ve millet sevdalısı, fedâkâr, çalışkan, merhametli, dirâyetli, liyâkatli, mâneviyatlı, ahlâklı ve iffetli şahsiyetini inşâ edebilmek... 
2017 itibarıyla, hâfızlıklarını tamamlayan 20 hâfızımız, bu gayenin tahakkuku için mütevâzı bir adım, fakat ümitlerimizi yeşerten bir bahar muştusu...
Sancaktepe’de; cennet vatanımızın, yüce mukaddesâtımızın ve îmânımızın hür bayrağını en yüksek tepelerde dalgalandırmaya azimli, kararlı, yüz akı bir gençlik, iki dünyayı da en güzel şekilde inşâ ve ihyâ eden bir gençlik...
Duâ ve desteklerinizle...

Proje İmam-Hatip Ortaokulu Hâfızlık Programımız:
◆ 5. sınıfta yüzüne eğitim, tecvid ve tâlim ile hazırlık yapılmakta ve hâfızlığa başlanmakta...
◆ 6. sınıfta sene kaybı olmaksızın 1 yıl okula ara vererek hâfızlıkta hızlı mesafe alma imkânı...
◆ 7. ve 8. sınıflarda; hâfızlığını bitirenler sağlam bir şekilde haslama yapmakta. Bitiremeyenlerin de zengin ve kuvvetli bir ezber dağarcığı oluşmakta...
Ayrıca;
◆ Temel dînî eğitim.    
◆ Değerler eğitimi.
◆ Okul dersleriyle iki kanatlı eğitim.
◆ Tarihî ve kültürel programlar.
◆ Sosyal ve sportif faaliyetler.


KATILIM ŞARTLARI...
•    2016 - 2017 eğitim - öğretim yılı itibarıyla 
4. sınıfı bitirmiş olmak.
•    Başarı değerlendirme imtihanına girmek. 
•    Hâfızlık hazırlık eğitimine katılmak ve 
mülâkatı geçmek.
    Not:
•    Program erkek öğrencilere yöneliktir 
ve yatılıdır.
•    Sağlık raporu gereklidir.
•    Tüm illerden başvuru kabul edilmektedir.
• Kontenjanımız sınırlıdır.Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Dairesiyle yapılan protokolle Bir Gönül Derneğimiz tarafından inşâ edilen okulumuz, Selçuklu mimarîsinin güzîde bir örneği olacaktır. Okulumuzun inşaatı hızla ilerlemektedir. 
Talebelerimiz hâlen Nermin Has İmam Hatip Okulu binasında, ikili eğitim şeklinde yine projeye mahsus idare altında okumaktadır. İnşaat tamamlandığında, okulumuz ve öğrencilerimiz kendi müstakil binalarına geçecektir.  
Okulumuz;  . 8.500 m2 alana sahiptir. 
                 . 12 derslik iho, 12 derslik ihl binası olarak tamamlanacaktır.
                 . 600 öğrenci kapasitelidir.
                  . Eğitim, kültür ve spor alt yapısı olarak en iyi donanımlara sahiptir.
Okulumuz; henüz müstakil binasına geçmeden yetiştirdiği 20 hâfızla, geleceğin en başarılı proje imam-hatiplerinden olma yolunda göz doldurmakta, nesillerin en mükemmel kıvamda yetişmelerine eşsiz bir fırsat oluşturmaktadır.